ФОНДАЦИЯ КОНКОРДИЯ БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ГОДИНИТЕ

Историята на Фондация КОНКОРДИЯ България започва през 2008 година, когато отворихме Социален център „Св. Константин“. Оттогава до днес, вече повече от 13 години неговите врати никога не са били затваряни, защото в сградата постоянно има деца, младежи и семейства в нужда, които подкрепяме.

КОНКОРДИЯ идва от името на площад „Конкордия“ в Букурещ, Румъния, където се намира централата на независимата австрийска организация КОНКОРДИЯ Социални проекти. България е третата източноевропейска страна, след Румъния и Република Молдова, в която тя започва работа.

Нейната дейност се осъществява на международно ниво и е насочена към подкрепа на деца, младежи и семейства в нужда. Целта на проекта в България, както и в другите държави, е да помага на хората да се справят с трудностите си, да поемат живота в собствените си ръце и да продължат развитието си напред.

За да изпълнява успешно своята мисия, КОНКОРДИЯ България първо започва с важните дейности по опознаването на хората в нужда, спечелването на тяхното доверие и добиването на способност за пълноценно общуване с тях. Всичко това отнело значително време заради различната действителност, заради бедността и нищетата, с която колегите се сблъскват.

Много бързо КОНКОРДИЯ България се оформя като голям и значим проект, който работи за справянето с един горещ социален проблем. А голямата цел е да вдъхне надежда и перспектива за бъдещето на деца и младежи, които живеят в безутешна среда. За нейното постигане бил необходим екип, който да осъществява на практика този ангажиращ проект. Екип, който в трудните за това време в България условия за живот, да осъществява един позитивен, открит и жизнерадостен подход в работата си. И това било едно от основните предизвикателства, с което организацията се справя успешно.

Последва отварянето на Временно жилище, в което пълнолетните младежи можеха да останат до 1 месец, в който ги подкрепяхме с подслон и всичко необходимо, за справянето с временните трудности, които имаха.

Година по-късно открихме и услуга за деца. Имахме вече и жилище за доброволци.

Всички услуги във Фондация КОНКОРДИЯ България се осъществяваха по специално създадени правила, които се спазват до днес: без вербално и физическо насилие, забрана на оръжие, никаква консумация на алкохол и наркотици.

Дейността по изграждането на КОНКОРДИЯ в международен план започва с помощта на чуждестранни доброволни сътрудници, координирани от КОНКОРДИЯ Социални проекти. През първите години КОНКОРДИЯ България, както и проектите в другите източноевропейски страни се финансират изцяло от чужбина, предвид тежкото положение по това време в социално-икономически план. След 2015 година започнахме да получаваме дарения и средства и от местни източници в България.

КОНКОРДИЯ България получава за безвъзмездно ползване сграда на София Мел, в която създадохме първият ни социален център за 100 деца и младежи „Св. Константин“. В него разработихме една многостепенна програма за подкрепа на хора в нужда.

Първо започнахме с младежите. За тези, които вече бяха прекарали няколко години на улицата, беше много трудно да се приспособят към един установен дневен режим, който започнахме да прилагаме. Постигнахме успех в тази посока благодарение на усилията на двете страни – и на младежите, и на нашите сътрудници за изграждането на взаимно доверие.

Следващата стъпка беше инициативата „Отворени врати“. Два дни в седмицата младежите, останали на улицата или живеещи много бедно, канехме да идват в социалния център. В нашите кухня и столова, бани и душове, здравен кабинет и стая за прием младежите можеха да се нахранят и изкъпят, да бъдат прегледани от лекар, да получат чисти дрехи.

Днес дейността на КОНКОРДИЯ България се осъществява от силно мотивирани професионалисти в различни области от социалната сфера. Предоставяме различни услуги в управляваните от нас социални центрове, в зависимост от нуждите на всеки, който потърси нашата подкрепа. С тях можете да се запознаете в Секция ПРОГРАМИ.

Да отидем там, където нуждата е най-голяма. Там, където другите не ходят“ е водещата ни мисъл, пътеводна звезда и наш идеал. От създаването си през 2008 година до днес КОНКОРДИЯ България подкрепя деца, младежи и семейства в неравностойно положение като в близка до семейната среда осигуряваме подслон, храна, човешко отношение и топлина.

Бюлетин ДАРИ СЕГА