ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА "ЗАХАРНА ФАБРИКА"

Център за деца и семейства „Захарна фабрика“ към Фондация КОНКОРДИЯ България е делегирана услуга от Столична община. Центърът се намира в кв. "Захарна фабрика" и е предназначен за 50 деца на възраст между 5 и 18 години и техните семейства. 

В Център за деца и семейства „Захарна фабрика“ нуждаещите се хора могат да получат подкрепа за срок от 3 до 6 месеца. Те могат да дойдат при нас самостоятелно и тогава получават общодостъпни услуги според нуждите. Могат и да бъдат насочени от Отдел „Закрила на детето“ или от общината и тогава получават услуги според съответното предписание. 

В центъра подкрепяме деца и семейства в неравностойно положение, които изпитват социални затруднения, живеят под прага на бедността в трайна безработица, в риск са от социално изключване от образователната и здравната система, нуждаят се от целенасочена помощ за реинтегриране в обществото. Приоритет в работата ни е образователната подкрепа, консултациите по различни въпроси, терапевтична и рехабилитационна програма на нуждаещите се. Осигуряваме и изнесени в общността услуги - интензивна мобилна социална работа на терен.

С работата си в Център за деца и семейства „Захарна фабрика“ нашата основна цел е да осигуряваме безопасна, приемаща и стимулираща развитието среда за хората в нужда. Стремим се да ги направим по-уверени в собствените си възможности и това да ги стимулира да продължат развитието си напред.

В Център за деца и семейства „Захарна фабрика“ осъществяваме следните дейности:

Свържете се с екипа на Център за деца и семейства „Захарна фабрика“ на тел. 02 992 4095 или на csri(at)concordia.bg

Бюлетин ДАРИ СЕГА