СЕМЕЕН ЦЕНТЪР „КОНКОРДИЯ“, с. Малки Искър

Семеен център „КОНКОРДИЯ“ Малки Искър на Фондация КОНКОРДИЯ България се намира в с. Малки Искър, Община Етрополе. Той е предназначен за 60 деца до 18-годишна възраст и техните семейства, които живеят в критична бедност. Това е първият ни център извън гр. София и с него целим да достигнем и до хората в неравностойно положение извън столицата, защото те са много, а нуждата от подкрепа при тях е огромна.

В Семеен център „КОНКОРДИЯ“ Малки Искър нуждаещите се хора могат да получат подкрепа за срок до 6 месеца. Те могат да дойдат при нас самостоятелно и тогава получават общодостъпни услуги според нуждите. Могат и да бъдат насочени от Отдел „Закрила на детето“ или от общината и тогава получават услуги според съответното предписание.

В центъра се стремим да подкрепяме хора от уязвими групи както от с. Малки Искър, така и от други селища в общината. Приоритет в работата ни е образователната подкрепа и превенцията от отпадане от училище. Осигуряваме достъп до медицински услуги, занимания по интереси. Имаме и ателие за изработване на свещи. Покриваме базовите нужди от храна, баня и дрехи.

С работата си в Семеен център „КОНКОРДИЯ“ Малки Искър нашата цел е да предоставим по-добри възможности за социализация и развитие на децата, да мотивираме родителите да отглеждат децата си в семейна среда, да предотвратим възможностите за изоставянето и настаняването на децата в социални институции.

В Семеен център „КОНКОРДИЯ“ Малки Искър осъществяваме следните дейности:

Създаването на Семеен център „КОНКОРДИЯ“ е подкрепено от КОНКОРДИЯ Социални проекти, Австрия.

Бюлетин ДАРИ СЕГА