СЕМЕЕН ЦЕНТЪР "ПОСОКА"

Семеен център „Посока” към Фондация КОНКОРДИЯ България е делегирана услуга от Столична община. Сградата е наша собственост и се намира в кв. „Орландовци“. Семеен център „Посока” е предназначен за 25 деца на възраст между 3 и 18 години. Те са от социално неглижирани, бедни семейства, отпаднали или с риск за отпадане от училище.

В Семеен център „Посока” нуждаещите се хора могат да получат подкрепа за срок до 6 месеца. Те могат да дойдат при нас самостоятелно и тогава получават общодостъпни услуги според нуждите. Могат и да бъдат насочени от Отдел „Закрила на детето“ или от общината и тогава получават услуги според съответното предписание. 

Чрез индивидуална и групова работа тук се стремим да създаваме устойчива среда за личностно развитие и за подобряване на отношенията в семейството. Наш приоритет е превенцията на отпадането от училище, социалната изолация и неглижирането, както и активната ни работа с родителите. Организираме посещения на музеи и галерии, планински преходи и акции по почистване на Копитото. Покриваме основните нужди от храна, облекло и обувки, здравна и зъболекарска помощ, изграждане на хигиенни навици.

С работата си в Семеен център „Посока” нашата цел е да изградим увереност в децата в собствените им възможности, да ги убедим, че могат да постигат и да подкрепим родителите им в грижата за децата и семействата си.

В Семеен център „Посока” осъществяваме следните дейности:

Свържете се с екипа на Семеен център "Посока" на тел. 0879 49 89 75 или crdu.posoka(at)concordia.bg

Разгледайте и свалете брошурата на центъра.

Бюлетин ДАРИ СЕГА