ДЕТСКА КЪЩА "КОНКОРДИЯ"

Детска къща "КОНКОРДИЯ“ на Фондация КОНКОРДИЯ България е уютна триетажна къща в гр. Божурище. Тя е предназначена за 12 деца на възраст между 4 и 14 години, чиито родители временно по различни причини не са в състояние да отглеждат децата си и за момента няма възможност те да бъдат настанени в семейство на близки и роднини или в приемно семейство. В нашата къща те се настаняват съгласно Закона за закрила на детето и тук ние се грижим за тях за срок от 6 месеца или до навършване на пълнолетие.

В близка до семейната среда екип от различни специалисти се грижи за развиването на пълния потенциал на децата в защитени условия и осигурява основните им нужди като сигурност, храна, дрехи и обувки. Акцент в работата ни е подготовката им за по-независим живот, достъп до образование, изграждане на битови, социални и трудови навици. Работим индивидуално и групово за да развием личностните им качества, съобразно техните интереси и таланти. Организираме екскурзии, лагери и планински преходи за физическа и психическа устойчивост, социализация и подобряване на разбирателството.

С работата си в Детска къща "КОНКОРДИЯ" се стремим да подкрепяме децата и да им осигуряваме сигурност и спокойствие, за да могат да ни се доверят и да продължат уверено напред в развитието си.

В Детска къща КОНКОРДИЯ осъществяваме следните дейности:

Свържете се с екипа на Детска къща "КОНКОРДИЯ" на cnst.kids(at)concordia.bg 

Бюлетин ДАРИ СЕГА