КЪЩА ЗА МЛАДЕЖИ "РОПОТАМО"

Къща за младежи "Ропотамо" на Фондация КОНКОРДИЯ България се намира в малка фамилна къща в гр. София. Тя е предназначена за 8 младежи на възраст между 14 и 18 години, които живеят тук постоянно, защото родителите им временно по различни причини не са в състояние да се грижат за тях. При нас младежите могат да останат до своето пълнолетие или до завършване на средно образование - 18-20 годишна възраст.

В нашата къща младежите получават подкрепа от екип от специалисти и доброволци, които активно се включват в тяхното ежедневие. Грижим се младежите да ходят на училище; да имат подходяща приятелска среда; да запазят връзката с най-близките и разширеното си семейство; да получат адекватна информация за своето бъдеще. Основен акцент в подкрепата ни е да ги насочим към различни професии, да ги подготвим за търсене и започване на работа. Стремим се да им даваме инструменти и да развиваме у тях умения за самостоятелен живот след напускане на нашата къща, грижим се за покриването на базовите им нужди като подслон, храна, сигурност и защита.

С работата си в Къща за младежи "Ропотамо" искаме да върнем отговорността на младежите в техните собствени ръце, защото осъзнаването на собствения потенциал и възможности и умението и нагласата да се справят самостоятелно, са ключови за равностойния им успешен живот по-нататък.

В Къща за младежи "Ропотамо" осъществяваме следните дейности:

Свържете се с екипа на Къща за младежи „Ропотамо“ на ropotamo(at)concordia.bg

Бюлетин ДАРИ СЕГА