Свържете се с нас

Контакти

В структурата на фондация КОНКОРДИЯ България са обособени следните профилирани екипи:


ЕКИП ЗА РАБОТА С ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА

Екипът е ангажиран в предоставянето на двете социални услуги за пълнолетни младежи от 18 до 35г. – Център за временно настаняване и Наблюдавано жилище.

За контакти:
Мобилен: 0879-060-477
Имейл: zdravei(at)concordia.bg


ЕКИПИ ЗА РАБОТА С ДЕЦА


Център за работа с деца на улицата "Посока" (ЦРДУ)

Екипът на ЦРДУ Посока предоставя комплекс от социални услуги в подкрепа на деца и техните семейства на адрес: гр.София, кв. Орландовци, ул. Вела Чорбова 28А. Център за работа с деца на улицата Посока е социална услуга с делегиран бюджет от Столична община.

За контакти:                    
Мобилен: 0879-060-481
Имейл: crdu.posoka@concordia.bg 


Център за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ)

Мултидисциплинарен екип от специалисти могат да предоставят социално-битова и допълнителна подкрепа за деца и техните семейства на адрес кв.Захарна фабрика, бл.48А, ет.3. Център за социална рехабилитация и интеграция е социална услуга с делегиран бюджет от Столична община.

За контакти:                  
Тел.: 02/992 40 95
Мобилен: 0877-782-774
Имейл: csri@concordia.bg 


Преходно жилище за деца и младежи

Преходно жилиже за деца и младежи е социална услуга предоставянеа от екип от специалисти ангажирани в осигуряването на стимулираща програма за юноши в алтернативна грижа и създаване на възможности за личностно развитие.

За контакти:                   
Мобилен: 0879-498-968
Имейл: ropotamo(at)concordia.bg


Център за настаняване от семеен тип за деца „Детска къща КОНКОРДИЯ”            

Социалната услуга Център за настаняване от семеен тип се предоставя от екип ангажиран в цялостната грижа за децата, живеещи извън биологичното си семейство, за да им осигурят на богата програма и щастливо детство.

За контакти:
Мобилен: 0879-060-480
Имейл: cnst.kids(at)concordia.bg


Кризисен център с приоритет деца пострадали от насилие

Екип от специалисти в кризисната грижа за деца в риск или жертви на насилие им предоставя всичко необходимо на битово, социално, емоционално и психическо ниво,  за да могат да преживеят травмата и да продължат живота си смело напред. Кризисен център с приоритет деца пострадали от насилие е социална услуга с делегиран бюджет от Столична община.

За контакти:
Мобилен: 0879-498-979
Имейл: krizisen.centar(at)concordia.bg


Семеен център, с.Малки Искър

Екипът на Семеен център КОНКОРДИЯ в с.Малки Искър работи с деца и семейства в нужда от самото село и околоните малки населени места за да живеят достоен самостоятелен живот. 

За контакти:
Мобилен: 0877-717-937
Имейл: malki.iskar(at)concordia.bg


АДМИНИСТРАЦИЯ И СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ

Финансов мениджър: jana.kucerova(at)concordia.bg

Ръководител Фондонабиране и комуникации: julia.yordanova(at)concordia.bg          

Управител Сграда: miroslav.buchkov(at)concordia.bg

Бюлетин ДАРИ СЕГА