Свържете се с нас

captcha

Контакти

В структурата на фондация КОНКОРДИЯ България са обособени следните профилирани екипи:


Социален бизнес в подкрепа на младежи

Екипът е ангажиран с функционирането на Ателие за свещи и керамика КОНКОРДИЯ и Фризьорски салон КОНКОРДИЯ

За контакти:
Мобилен: 0879-498-974
Имейл: atelier(at)concordia.bg


Социални услуги за младежи

Екипът е ангажиран в предоставянето на двете социални услуги за пълнолетни младежи от 18 до 35г. – Комплекс за младежи "Здравей" и Къща за младежи "Тимок".

За контакти:
Мобилен: 0879-060-477
Имейл: zdravei(at)concordia.bg


Семеен център „Посока”

Екипът на Семеен център „Посока” предоставя комплекс от социални услуги в подкрепа на деца и техните семейства на адрес: гр.София, кв. Орландовци, ул. Вела Чорбова 28А. Семеен център „Посока" е социална услуга с делегиран бюджет от Столична община.

За контакти:                    
Мобилен: 0879-498-975
Имейл: crdu.posoka(at)concordia.bg


Мобилна работа "Подай ръка"

Екипът на Мобилна работа "Подай ръка" подпомага деца и семейства в нужда чрез здравна и консултативна подкрепа на терен и допълнителни консултации по телефона. Социалната подкрепа от мобилния екип е нископрагова услуга леснодостъпна за всеки, който има нужда от нея. 

За контакти:
Мобилен:  0879-060-481
Имейл: mobilna.rabota(at)concordia.bg


Център за деца и семейства „Захарна фабрика“

Мултидисциплинарен екип от специалисти могат да предоставят социално-битова и допълнителна подкрепа за деца и техните семейства на адрес кв.Захарна фабрика, бл.48А, ет.3. Център за деца и семейства „Захарна фабрика“ е социална услуга с делегиран бюджет от Столична община.

За контакти:                  
Тел.: 02/992 40 95
Мобилен: 0877-782-774
Имейл: csri(at)concordia.bg


Подслон с приоритет деца, пострадали от насилие "Светлина"

Екип от специалисти в кризисната грижа за деца в риск или жертви на насилие им предоставя всичко необходимо на битово, социално, емоционално и психическо ниво,  за да могат да преживеят травмата и да продължат живота си смело напред. Подслон с приоритет деца, пострадали от насилие "Светлина" е социална услуга с делегиран бюджет от Столична община.

За контакти:
Мобилен: 0879-498-979
Имейл: krizisen.centar(at)concordia.bg


Семеен център „КОНКОРДИЯ“, с.Малки Искър

Екипът на Семеен център „КОНКОРДИЯ“ в с.Малки Искър работи с деца и семейства в нужда от самото село и околоните малки населени места за да живеят достоен самостоятелен живот. 

За контакти:
Мобилен: 0877-717-937
Имейл: malki.iskar(at)concordia.bg


Национален координатор по Закрила на детето в КОНКОРДИЯ България

Десислава Петкова

За контакти:
Мобилен: 0879-060-478
Имейл: desislava.petkova(at)concordia.bg


Администрация и стопанско управление

Финансов мениджър: jana.kucerova(at)concordia.bg

Ръководител Фондонабиране и комуникации: julia.yordanova(at)concordia.bg          

Управител Сграда: miroslav.buchkov(at)concordia.bg

Бюлетин ДАРИ СЕГА