ГРИЖА ЗА ДЕЦАТА

Грижата за децата е основна насока в нашата работа. Важно за нас е да подкрепяме децата днес, за да могат те да бъдат пълноценни граждани на обществото ни утре. Затова им помагаме от най-ранна възраст до навършването на пълнолетие в социалните услуги, които управляваме с помощта на екипи от специалисти в различни области. Така гарантираме, че основните нужди на децата са задоволени и те получават пълноценна грижа в защитена семейна среда.

Нашата подкрепа е в следните направления: битова – храна, дрехи и подслон; здравна, психологическа и образователна. Осъществяваме я по два основни начина: В центрове за подкрепа през деня, където организираме различни занимания за свободното време след училище. В центрове, в които децата живеят и за тях се предлагат различни занимания за организиране на ежедневието им. Винаги се стремим да подкрепяме и да работим и с родителите, като нашата крайна цел е семействата да живеят заедно и да продължават успешно и независимо своето развитие.

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА

Бюлетин ДАРИ СЕГА