ПОДСЛОН ЗА ДЕЦА "СВЕТЛИНА"

Подслон с приоритет деца, пострадали от насилие "Светлина" към Фондация КОНКОРДИЯ България е делегирана услуга от Столична община. Той е предназначен за 12 деца на възраст между 3 и 18 години, които са станали жертви на насилие от различен характер. При нас децата се настаняват съгласно Закона за закрила на детето и могат да останат за срок от 6 месеца.

Тук се стремим да осигуряваме сигурност и спокойствие на всички настанени деца и да прекъснем цикъла на насилие, като стимулираме позитивните отношения. Децата се подкрепят от екип от специалисти, които помагат индивидуално на всяко дете, според неговите лични нужди. Работим активно и с родителите на децата. Често организираме културни дейности с посещения на галерии, музеи, концерти, както и спортни активности.

С работата си в Подслон с приоритет деца, пострадали от насилие "Светлина" се стремим да помогнем на децата да преодолеят трудностите си и да продължат да живеят със семействата си или други свои близки и да развиват уверено своите способности и таланти. 

В Подслон "Светлина" осъществяваме следните дейности:

Свържете се с екипа на Подслон с приоритет деца, пострадали от насилие "Светлина" на тел. 0879 49 89 79 или на krizisen.centar(at)concordia.bg

Бюлетин ДАРИ СЕГА