ФУТБОЛЕН КЛУБ КОНКОРДИЯ

Футболен клуб КОНКОРДИЯ е една изключително иновативна програма, която помага за социалната интеграция на деца и младежи в неравностойно положение чрез силата на спорта. Във ФК КОНКОРДИЯ всеки е добре дошъл без значение от неговите години, пол, етническа принадлежност, икономически и социален статус – тук желанието да тренираш футбол и мотивацията да ставаш все по-добър говорят най-силно!

Към момента ФК КОНКОРДИЯ е официално регистриран към Българския футболен съюз, а самата услуга се предлага на децата и младежите напълно безвъзмездно при условието, че посещават редовно училище и преминават в следващ клас. Нашата работа започва с осигуряването на всичко нужно за професионализма във футболните тренировки като осигуряване на терен, спортни екипи, треньор, изработване на подходяща спортна програма и участия в първенства и турнири, но и продължава смело напред с предоставяне на всякакъв вид подкрепа, от каквато нашите таланти се нуждаят. Заедно със спортните специалисти работят социални работници, психолог и педагог, които подпомагат децата и техните семейства в множество направления. Понякога ще помолят педагога да им помогне с домашните, друг път ще се допитат до психолога за личен проблем, а когато искат да работят през лятото - ще се обърнат за съвет към социалния работник. Всички спортни и извънспортни дейности на ФК КОНКОРДИЯ са насочени към социалното приобщаване и развиване на пълния спортен и личностен потенциал на деца и младежи от рискови групи.

В момента ФК КОНКОРДИЯ развива 3 отбора – деца, юноши и девически отбор. За да се включите в отбора или да запишете Вашето дете, свържете се с нас на alternativni.programi(at)concordia.bg

За силата на спорта - Футболен клуб КОНКОРДИЯ

Бюлетин ДАРИ СЕГА