КОМПЛЕКС ЗА МЛАДЕЖИ "ЗДРАВЕЙ"

Комплекс за младежи "Здравей" на Фондация КОНКОРДИЯ България е разположен в основната сграда на организацията. Той е предназначен за 13 + 2 пълнолетни лица в неравностойно положение на възраст между 18 и 35 години.

В Комплекс за младежи "Здравей" нуждаещите се могат да получат консултативна подкрепа, подслон или и двете за срок от 1 до 3 месеца. Всеки може да дойде при нас самостоятелно, както и да бъде насочен от Дирекция „Социално подпомагане“ или други неправителствени организации. Изключения са младежите с тежки психически и поведенчески разстройства; тежки нарушения на опорно-двигателния апарат; младежи, които не могат да се самообслужват; с трудно лечими заболявания, които изискват специална медицинска грижа.

Основен акцент в работата на Комплекс за младежи "Здравей" е консултативната и застъпническата ни дейност за професионално ориентиране, търсене и намиране на работа, медицинската и псхологическата подкрепа. Помагаме на младежите за справянето с редица административни въпроси. При нас младежите получават храна, подслон и дрехи.

Част от нашите дейности е и инициативата „Отворени врати“. Започнали като подкрепа за пълнолетни лица в неравностойно положение с осигуряването на баня, топъл обяд и подслон за няколко часа през деня, след започването на Ковид пандемията „Отворени врати“ придобиха друг формат. Два пъти седмично пред сградата предоставяме сандвичи на всички хора в неравностойно положение, потърсили подкрепата ни, защото нямат възможност да си ги набавят сами.

С работата си в Комплекс за младежи "Здравей" нашата основна цел е да подкрепим и да помогнем на всеки, който се обърне към нас, според индивидуалните му нужди, свързани със справянето с трудностите, развиване на потенциала му и воденето на достоен самостоятелен живот.

В Комплекс за младежи "Здравей" осъществяваме следните дейности:

Свържете се с екипа на Комплекс за младежи "Здравей" на тел. 0879 06 04 77 или на zdravei(at)concordia.bg

Бюлетин ДАРИ СЕГА