ТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ

Като част от работата ни във Фондация КОНКОРДИЯ България изпълняваме дейности по Терапия и рехабилитация за своите потребители. В зависимост от техните потребности, планираме и реализираме терапия и рехабилитация в следните области:

  • Психологическа терапия - за подобряване на самооценката, понижаване на тревожността, подобряване на комуникацията, овладяване на поведението, разрешаване на конфликти при деца и пълнолетни лица; управление на конфликти по отношение на родителските функции, изпълнявани от родители, осиновители и приемни родители; кризисна интервенция за деца, пострадали от насилие и лица в кризисна ситуация.
  • Логопедична терапия за деца според индивидуалните им потребности.
  • Арт терапия за деца
  • Дейности за подпомагане на развитието на фината и грубата моторика при деца
  • Занимателна терапия за деца за развитие на социални умения чрез преживявания – спортни и културни дейности в общността.
  • Трудотерапия за деца и младежи – почистване, засаждане на цветя, изработване на керамика и свещи.
Бюлетин ДАРИ СЕГА