ЗАСТЪПНИЧЕСТВО

Застъпническата дейност на Фондация КОНКОРДИЯ България се осъществява в две основни направления: системно и индивидуално.

Системното застъпничество е свързано с разработването на политики и стратегии на национално ниво. Участваме в различни групи и организации на правителствено и неправителствено ниво, където работим заедно с много експерти за развитието на социалната сфера в България.

Индивидуалното застъпничество и посредничество е част от социалните услуги, които предлагаме на нашите потребители – хората в нужда. Тази услуга има за цел да подобри отношенията на потребителя с други институции, да се подсигури упражняването на правата на личността и да овласти личността в разрешаването на проблеми до момента, в който упражняването и защитаването на правата стане самостоятелна дейност.

Дейностите в социалната услуга Застъпничество и посредничество са разнообразни, като сред тях са:

  • Предоставяне на достъп до всякакви публични услуги като образование, здравеопазване и други социални услуги
  • Издаване на документи
  • Предоставяне на достъп до трудова заетост
  • Помощ за намиране на жилище
  • Помощ за получаване на ТЕЛК или пенсия
  • Уреждане на всякакъв вид взаимоотношения между отделната личност и институциите

Подкрепата за нашите потребители в направлението Застъпничество и посредничество се осъществява от специалисти в социалната и здравната сфера. За всеки човек се изготвя индивидуален план, който е съобразен с конкретните му нужди. Предлагат се адекватни начини за постигане на максималното му овластяване и независимост от социалната услуга, за да може да продължи да се справя самостоятелно с този тип дейности.

Бюлетин ДАРИ СЕГА