ПОДСЛОН

Като част от работата ни във Фондация КОНКОРДИЯ България предоставяме подслон на хора в нужда. За нас това е най-малкото, което правим за нашите потребители. Вярваме, че когато са задоволени базовите нужди от подслон, храна, дрехи и баня, човек може да мисли за развитието си по-нататък.

В КОНКОРДИЯ България предоставяме подслон на деца, младежи и семейства в нужда. Настаняваме ги по различни начини според всеки отделен случай.

Децата, които получават подслон, подкрепяме и с подготовка на домашните и усвояване на учебния материал. Те участват и в спортни и културни активности и екскурзии с цел социално включване и формиране на социални умения.

Всички млaдежи, получили подслон при нас получават самостоятелно легло, достъп до баня, дрехи или обувки; възможност да ползва телефон и интернет; първична медицинска помощ. Те имат възможност да заявят нуждата си от ползване и на допълнителни услуги, които Фондация КОНКОРДИЯ България прелага с лиценз:

  • Информиране и консултиране
  • Застъпничество и посредничество
  • Терапия и рехабилитация
  • Обучение за придобиване на умения

Всеки, дошъл при нас има възможност да се включва в останалите дейности на Фондация КОНКОРДИЯ България в зависимост от собствените си възможности и желание.

Бюлетин ДАРИ СЕГА