ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА УМЕНИЯ

Като част от работата ни във Фондация КОНКОРДИЯ България изпълняваме дейности по Обучение и придобиване на умения за нашите потребители. Крайната цел е да развият конкретни умения за справяне с проблеми и затруднения и реализиране на своите права.

Програмите включват методи и техники за ангажиране на трите стилове на учене: слушане, използване на аудио-визуални средства и правене. Съдържат и мотивационен елемент за активно участие и желание за прилагане на наученото в реални ситуации. Програмите се изпълняват и мобилно – в общностите, в които работим, а когато обучението е индивидуално - в дома на потребителя. Имаме разработени обучителни програми в следните области за деца и възрастни:

  • Лична хигиена, грижа за здравето, здравословен начин на живот, грижа за дома и приготвяне на храна
  • Моите права
  • Моите пари
  • Модули за тинейджъри, свързани с особеностите на пубертета, сексуалното образование предпазване от болести, предавани по полов път и превенция от зависимости
  • Умения за учене, умения за общуване с връстници и възрастни, умения за превенция на агресия и насилие и умения за търсене на работа за младежи от 16 до 18 г.
  • Права на детето, Развитие на родителски умения и Семейството – роли, отговорности и функции, Вече ще ходя на детска градина
  • Разпознаване и реакция при училищен тормоз
  • Грижи за себе си в третата възраст
Бюлетин ДАРИ СЕГА