ТРУДОВА ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

Трудовата заетост е неразделна част от живота на активните хора. Ние в КОНКОРДИЯ България възприемаме труда повече като радост и инструмент за достоен живот и възпитаваме тези ценности у младежите в неравностойно положение, които се обръщат към нас за подкрепа.

Чрез използването на различни подходи, които са индивидуално изработени спрямо конкретните нужди на всеки, ние предоставяме подкрепа на младежи от маргинализирани групи да изградят своята независимост. Нашите специалисти извършват обучения по кариерно ориентиране, които се фокусират върху придобиване на професионална квалифиикация, написване на атрактивно резюме, канали и начини за кандидатстване за работа, общуване с работодатели, предпазване от експлоатация на труда, права и задължения на служителите, изграждане на рутина и устойчиви навици за създаване и спестяване на активи. Подкрепата на младежи в неравностойно положение включва също менторство и възможност за работа на защитени работни места в нашите социални предприятия.

Работата и инвестицията ни в младежите е част от мисията на КОНКОРДИЯ България и визията ни за сплотено общество, в което всеки има възможност да развие талантите си и да ги използва за продължаване на личностното и професионалното си развитие.

Бюлетин ДАРИ СЕГА