ТРУДОВА ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

Трудовата заетост е неразделна част от живота на активните хора. Ние в КОНКОРДИЯ България възприемаме труда като радост и инструмент за достоен живот и възпитаваме тези ценности у младежите в неравностойно положение, които се обръщат към нас за подкрепа.

Чрез използването на различни подходи, индивидуално изработени спрямо конкретните нужди на всеки, ние подкрепяме младежите да изградят своята независимост. Нашите специалисти извършват обучения както по кариерно ориентиране, така и по търсене, кандидатстване и намиране на работа. 

За карариерно ориентиране запознаваме младежите с различните професии и необходимите знания и умения за тяхното практикуване. Насочваме ги към обучения за добиване на съответната професионална квалификация.

За започване на работа обучаваме младежите как да напишат добре своята автобиография, кои са каналите и начините за търсене и кандидатстване за работа, как да общуват с работодатели, техните трудови права и задължения, как да изградят рутина и устойчиви навици за създаване и спестяване на активи. Подкрепата ни включва също и менторство и възможност за работа на защитени работни места в нашите социални предприятия.

Работата и инвестицията ни в младежите е част от мисията на КОНКОРДИЯ България и визията ни за сплотено общество, в което всеки има възможност да развие талантите си и да ги използва за продължаване на личностното и професионалното си развитие.

Бюлетин ДАРИ СЕГА