ИНТЕРВЕНЦИИ В ОБЩНОСТТА

„За да отгледаш дете, е нужно цяло село“, африканска поговорка.

Според нас децата и младежите трябва да растат с подкрепата на своите семейства и общностите, в които живеят. Това им дава възможност да се чувстват като пълноценна част от обществото, активно да участват в него и да се развиват. В общностите комбинираме работата на мобилния ни екип, който посещава и подкрепя семейства в собствените им домове, с дейностите в нашите социални центрове, където предлагаме подкрепа според нуждите.

Основните направления, в които работим са: медицинска, психологическа, образователна подкрепа, храна, дрехи и подслон. Работим основно с маргинализирани общности, много от които са в семейства от ромски произход в София и извън столицата. Осъществяваме подкрепата си като осигуряваме достъп до наличните ресурси, от които уязвимите групи имат нужда. Работим активно с местните власти, неправителствените и бизнес организации, които стават наши дарители и партньори. Така успяваме да осигурим възможно най-пълноценна и устойчива във времето подкрепа на нуждаещите се деца, младежи и семейства.

Работа на терен с КОНКОРДИЯ България

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА

Бюлетин ДАРИ СЕГА