ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

Образованието е в сърцето на нашата работа с хора в неравностойно положение. Работим за това всички деца и младежи, независимо от социалното им положение, да посещават училище всеки ден и да получават индивидуална помощ и подкрепа.

Образованието за нас започва дори преди училището. Ние се грижим децата и младежите да имат всичко необходимо, за да се включат в образователната система – подходящи дрехи и обувки, всички нужни учебници и учебни материали, достъп до транспорт и не на последно място – подкрепа от тяхното семейство и общност в допълнителната работа след училище. За да насърчим продължителната ангажираност на децата с тяхното образование и бъдещо професионално обучение, ние работим със специалисти, които организират групови и индивидуални дейности по интереси, насочени към придобиване на базова грамотност, наваксване на изпуснат материал, затвърждаване на придобити знания и развиване на пълния потенциал на учащите.

Постигането на тези ключови цели ние изпълняваме в партньорство с детски градини и училища като изграждаме мостове между образователната и социалната система, които да спомогнат за подобряването на цялостното благосъстояние на деца и младежи от уязвими групи.

ОБРАЗОВАТЕЛНИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

Бюлетин ДАРИ СЕГА