ИНФОРМИРАНЕ И КОНСУЛТИРАНЕ

Като част от работата ни във Фондация КОНКОРДИЯ България изпълняваме дейности по Информиране и консултиране на своите потребители. Изследваме основните проблеми и затруднения при реализирането на целите в живота им, предлагаме възможни решения, осигуряваме пространство за обмислянето им и за набелязване на действия за тяхното осъществяване.

Предоставяме информация и консултираме потребителите си за:

  • Възможностите за социална подкрепа, насочване към съответните институции и услуги от сферата на образованието, здравеопазването, трудовата заетост, социалното осигуряване, разрешаването на жилищни проблеми.
  • Достъпа до специализирани услуги.
  • Организирането на свободното време.
  • Статута, участието в процедури и производства по Закона за закрила на детето, режима на срещи с родителите и близките и други дейности за деца, които ползват резидентна грижа или подслон.
  • Подаване на документи за получаване на пенсия.

Крайната цел е нашите потребители да формират реална оценка за ситуацията, в която се намират, да добият самочувствие, да се мотивират за действия. С услугата Информиране и консултиране се стараем да помогнем в разрешаването на проблеми, свързани с междуличностни отношения, да покажем нови възможности на хората в нужда и така те да поемат сами управлението на собствения си живот.

Бюлетин ДАРИ СЕГА