ПРОЕКТИ

- Как се изяжда слон?

- Парче по парче.

Мисията на КОНКОРДИЯ България да подкрепя деца, младежи и семейства за да водят пълноценен и самостоятелен живот без дискриминация оприличаваме на слон, който въпреки гигантските си размери, може да бъде изяден. Това за нас означава, че всеки проблем може да бъде разрешен и че промяната в обществото може да се случи, чрез постоянна и последователна работа на всички отговорни за това - държава, бизнес, граждански организации и общество.

В конкретния случай - нашите парчета от слона са нашите проекти. А ето и проектите, чрез които се опитваме да разрешим различни обществено значими проблеми:

Децата в неравностойно положение и живеещи в крайна бедност да могат да ходят на училище и да учат, да растат уверени и можещи, да развиват талантите и потенциала си.

Младежите в трудна ситуация да могат да развият умения за работа, да си стъпят на краката и успешно да живеят самостоятелно.

Семействата да бъдат здрави, родителите да работят и да се грижат пълноценно за децата си.

Всичко това правим чрез сътрудничество, включване на експертни организации и изграждане на партньорства. В работата си и проектите, които изпълняваме, се стараем да бъдем иновативни и ефективни, като качеството на работата ни и мотивацията на хората, които подкрепяме са водещи.

Нашите проекти

Бюлетин ДАРИ СЕГА