1, 2, 3 – Работлив бъди!

Фондация „Конкордия България“ изпълнява проект „1, 2, 3 – Работлив бъди! - Социално включване на младежи в риск чрез професионална интеграция". Проектът е насочен към практически методи за справяне с един от значимите проблеми на младежта в България и Европа – безработицата. Мултидисциплинарни екипи ще помагат и съветват младежи в неравностойно положение чрез програма за менторство, практика в реална работна среда и предоставяне на административно-социална помощ.

Проектът цели да активира и включи в заетост младежи в риск до 29-годишна възраст,  които не са обхванати от образователната система, не са в обучение и са безработни. Конкретните дейности, който ще изпълняваме в периода  Септември 2020 – Септември 2022 са:

  • мотивационни обучения за 35 младежи, за придобиване на умения за подготовка на автобиография и други документи за кандидатстване за работа и за явяване на интервю
  • развиване на умения за работа с канали за включване в образователната система, търсене на обучение, стаж и/или работа
  • осигуряване на заетост на 12 младежи, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение, което ще спомогне за подобряване на адаптивността на младите хора към пазара на труда и ще развие техните умения за търсене и кандидатстване за работа

Дейностите позволяват на младежи в неравностойно положение да придобият теоретични познания и реални умения, които ще им помогнат да се включат в трудовия пазар. Проектът ще предостави цялостна  и дълготрайна подкрепа, която в краткосрочен план помага за първите кариерни стъпки, а в дългосрочен – изгражда трудови навици и професионализъм у следващото поколение.

Общата стойност на проекта е 160 380.54 лв. и се финансира с подкрепата на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

01.09.2020

Бюлетин ДАРИ СЕГА