Проектът „Специалисти  за качествени социални услуги  в Източна Европа“  е финансиран от програма Еразъм + на ЕС  и се изпълнява от „Хуманитарна организация Конкордия“, Румъния,  Образователен център „Кардинал Кьониг Хаус“, Австрия и Фондация „Конкордия България“ в рамките на програмата за професионално развитие „Конкордия Академия“.

Проектът цели да повиши капацитета на специалистите в България и Румъния в сферата на социалните услуги  и да разработи обучителна програма за  управление на социални услуги, адаптирана  към специфичния контекст на Югоизточна Европа. 

Основните дейности в проекта са разработване на обучителна програма за мениджмънт на социални услуги и развитие на управленските  умения за поне 20 участници:  професионалисти в сферата, представители на доставчици на социални услуги и работещи в системата на социалното подпомагане и закрилата на детето в България и Румъния, както и популяризиране на обучителната програма сред специалистите от социалната сфера.

Обучителните материали,  разработени в рамките на проекта, ще съдържат иновативни елементи, основани не само на практическия опит, но  и ще включват  културните различия, произлизащи от участието на трите страни в проекта.  Иновативните  елементи  идват от експертите на Образователен център „Кардинал Кьониг Хаус“, Австрия, които ще подпомогнат разработването на методологически и дидактични стандарти в партньорските страни, както и ще осигурят разнообразни обучителни методи и специфично съдържание – работилници, схеми за обмяна на опит, супервизия и менторство. 

Важен резултат от проекта е и издаването на образователен наръчник за мениджъри на социални услуги, който ще се разпространява електронно. 

Проектът се осъществява  в периода  от Октомври, 2016  до  Октомври,  2018  с бюджет от  78 930 Евро.  

Бюлетин ДАРИ СЕГА