МУЗИКАЛНИ БАГРИ

Проектът Музикални багри цели да повиши културната грамотност и компетенции на децата от уязвими групи от гр. София. Чрез дейностите, предвидени в проекта, развиваме разбирането и отношението на децата към изкуството и културата, стимулираме желанието им да бъдат активни творци, както и разширяваме достъпа им до културни дейности и събития. Слушане на класическа музика, истории за известни музиканти и художници, ателие по реставрация и изобразително изкуство са активностите, в които включваме децата.

Един от най-специалните ни моменти беше концертът „Нарисувай ми музика“ , с който завърши проекта. По време на концерта деца в неравностойно положение, включени в проекта имаха възможност за пръв път да слушат наживо класическа музика и да нарисуват музиката в цветове заедно с нашите гости.

Проектът Музикални багри и концертът „Нарисувай ми музика“ са спонсорирани от Национален дарителски фонд „13 века България“.

Бюлетин ДАРИ СЕГА