Катерене без граници – Терапевтична програма за деца с психомоторни затруднения

Проектът „Катерене без граници“ се финансира от Столична програма „Социални иновации“. Той представлява терапевтична програма за деца с психомоторни затруднения, която Фондация КОНКОРДИЯ България стартира през 2021 година в Семеен център „Посока“. В програмата се включват деца от нашите социални центрове и от други организации – наши партньори. За много от тях катеренето е нещо, което не си бяха представяли, че ще практикуват и че е невъзможно да им се случи. Прилагането на програмата бързо доведе до положителни резултати в цялостното развитие на всички деца. Днес те се катерят с голямо желание, подобряват самочувствието си, социализират се, започват да вярват в способностите си и да вървят нагоре.

 

Продължаваме осъществяването на Терапевтичната програма благодарение на финансирането, което получихме от Столична програма „Социални иновации“. Настоящият проект ще се изпълнява за период от 7 месеца и ще надгради заниманията по катерене по стена в Семеен център „Посока“ със следните дейности:

???? Закупуване и поставяне на допълнителни хватки и очертаване на 2 нови маршрута, по които да се катерят децата, както и закупуване на осигурително устройство с карабинери.

???? Разработване на програма за осъществяване на проекта и нейното прилагане. Тя ще включва занимания по катерене в съчетание с допълнителни активности, според изработената терапевтична програма.

???? Катерене в природата по достъпни и безопасни скали на Витоша за напреднали.

???? Катерения в Клуба по катерене на НСА с цел социализирането на децата и срещи с други деца, както и добавяне на по-голяма трудност за напредналите, предвид големината на стената там.

В проекта ще бъдат включени до 25 деца, които ще могат да идват регулярно – по около 6-7 деца на занимание. С всички описани дейности ще постигнем разнообразие и допълнителна трудност за децата за да могат да продължават да се развиват – както в катеренето, така и цялостно в посоката, която искат, според интересите си.

Използването на катеренето като терапия за деца в неравностойно положение е изключително важно за социалното включване, двигателното, емоционалното, психологическото и здравното им развитие. Големият потенциал, който тази терапия има е добре да се използва в по-широк мащаб. Затова нашата цел е освен прилагането ѝ във Фондация КОНКОРДИЯ България, да я разпространим и като добра практика сред други социални организации.

Бюлетин ДАРИ СЕГА