Мобилна социална работа

Мобилната работа в контекста на предоставянето на социални услуги предлага уникална възможност за изнасяне на дейностите извън границите на социалния център и възможност за достигане на много хора в нужда. Посредством мобилност и разнообразие при избора на терените екипът успява да промотира нашата работа и да засвидетелства внимание и човешко отношение към всеки, който изпитва необходимост.

Мобилната работа е част от социално-педагогическата програма на екипа на фондация „Конкордия България“; деца и семейства от маргинализирани райони в гр. София се обхождат почти ежедневно и в рамките на тези посещения получават съдействие за достъп до медицинска грижа, посредничество пред институции, логистична подкрепа и консултации по различни проблеми, а при възможност и материална помощ (храна, дрехи и лекарства).

Хора, идентифицирани в хода на мобилната работа, като възможни бенефициенти на нашите услуги, получават покана и възможност да посетят Социален и младежки център „Св. Констнатин“ в така наречените „дни на отворени врати“ и да се запознаят на място с предоставяните социални услуги.

Телефон за връзка с екипа: 0879060481

Отворени врати

Четири пъти в седмицата Социален и младежки център „Св. Констнатин“ отваря врати за лица, деца и семейства, които не са регистрирани като постоянни ползватели на услугите. По този начин се осигурява достъп на голям брой нуждаещи се от целевата група до сградата: тук могат да се изкъпят, преоблекат с чисти дрехи, нахранят и да бъдат консултирани относно проблеми от различно естество. Гостите на центъра имат възможност да станат постоянни потребители на услугите ни, предвид потребностите и преценка на екипа.

„Отворени врати” за деца и семeйства – всеки понеделник и четвъртък от 09:00 до 13:00 ч.

„Отворени варти” за пълнолетни потребители – всеки вторник и петък от 18:00 до 21:00 ч.


Здрави майки = здрави бебета! Подобряване на храненето в първите 1000 дни.

От началото на годината Фондация „Конкордия България“ изпълнява проект, насочен към бременните жени и най-малките на възраст 0-2 години от ромските общности, като част от стратегическата работа на фондацията по подобряване на благосъстоянието на най-бедните и уязвими хора в София. 

В рамките на проекта ще достигнем до 60 бременни и те ще бъдат включени в програма за предоставяне на витамини и нутриенти, както и за проследяване на бременността в първите 6 месеца. 
В партньорство с район Илинден ще организираме детска млечна кухня за най-малките - 35 деца включени в програмата,  за да могат да бъдат хранени с качествена и адекватна за възрастта си храна. 
Предвиждаме и консултационни групи за бременни и майки, в които ще наблегнем на нуждата от изключителното кърмене, като предпоставка за здраво развитие на децата в бъдеще. 
Фондация „Конкордия България“ работи вече 10 години с ромските общности в кварталите Орландовци и Малашевци в София, а от една година и в квартал Захарна Фабрика. Към сериозните проблеми на общностите в тези квартали се числят силната маргинализация и бедност на семействата. Поради бедността и социалната изолация се наблюдава ограничено ползване на услугите в града, вкл. достъпа до здравеопазване.   
Безработицата,  ограниченият  достъп до здравеопазване, сегрегацията и изключително лошите жилищни условия са сред основните проблеми, които водят и до сериозно негативно въздействие върху децата в ромските семейства.   Това въздейстие е свързано с влошеното здравословно състояние на децата, проблеми в развитието и растежа, както и впоследствие затруднения и несправяне в училище. 
Чрез този проект работим по посока – ограничаване на изоставането в растежа и развитието при децата чрез редица стъпки – подобряване на храненето на майките, ранно започване на кърменето, изключително и продължително кърмене, предоставяне на допълнителни витамини и минерали, както и осигуряване на подходяща храна през бременността на жените и първите две години от живота на детето.     
Осъществяването на проекта е възможно благодарение на финансирането от страна на Тръст за Социална Алтернатива. 
 

Facebook YouTube