Контакти

Социален център "Св. Константин" - гр. София;  ул. Павлина Унуфриева 4

(вход откъм ул. Градинарска)

Общ телефонен номер за социални услуги и администрация: 02/936-86-20


Социални услуги за деца: 0879/060-481
E-mail: sofia.kids@concordia.bg
Социални услуги за лица: 0879/060-477
E-mail: zdravei@concordia.bg
За връзка с ръководството:
E-mail: bulgaria@concordia.bg

Лице по защита на личните данни:
E-mail: stanimir.georgiev@concordia.bg

Нашата банкова сметка в лева:

IBAN: BG15RZBB91551060688012

Bic code: RZBB BGSF

Титуляр: фондация "Конкордия България"

Facebook YouTube