Една седмица на сняг и надежда

Обявиха извънредното положение в България преди почти месец. Месец, през който безбройни семейства изгубиха препитанието си и чувството за сигурност в тяхното бъдеще. Едно чувство на безнадеждност почна да се загнездва в сърцата ни. В такова време, ние от фондация Конкордия България, сме насреща – впрегнахме всички наши ресурси и започнахме с най-наложителното – закупихме маски за лица, ръкавици, хигиенични материали и опаковахме пакети с храна.

В късната вторнишка вечер започна да вали сняг. На следващата сутрин цяла София беше покрита с пелерина от пръхкав бял сняг. В тази същата сряда ни се обади един от нашите бенефициенти. Той наскоро се е прибрал от чужбина, заради световната епидемия. Заедно със завръщането си в България, обаче той е изгубил всичко, за което е работил досега. Той няма работа, няма дом и няма никой, на когото да се опре. Срещнахме го при колата му – единственото нещо, което той можеше да нарече свое. Показа ни как спи – в студента метална кола, покрита от сняг. Ние успяхме да му дадем храна и хигиенични материали, а един от нашите социални работници му занесе няколко одеяла, с които да се топли. Разделихме се с него с обещанието да държим връзка и да го посещаваме редовно, докато намерим по-перманентно решание за него в тези така несигурни времена.

На следващия ден вече беше спряло да вали сняг, но нашата работа едва сега започваше. Нашият мобилен екип приготви десетки пакети с храна, натовари ги в автомобила и започна да ги раздава в най-уязвимите общности. Раздадохме пакети на много от хората, които се възползват от нашите социални услуги – бременни жени и майки, които са част от нашия проект Здрави майки = здрави бебета с Тръста за социална алтернатива; многодетни семейства; хора, изгубили работата си; хора в неравностойно положение и много други невидими жертви на обстоятелствата. Някои от нашите пакети бяха приготвени за цели семейства, които разчитат на нас. Тези пакети бяха наистина тежки – твърде тежки, за да може един-единствен човек да ги пренесе. За щастие в такива трудни времена една общност показва силата си и какво цени. Когато нашите социални работници започнаха да раздават хранителните пакети, общността си помагаше. Нито един пакет не остана невзет - дори и когато трябваше да бъде пренесен до правилния човек с помощта на други хора.

Сигурни сме, че изминалата седмица е била трудна за всички. В петък обаче слънцето отново ни огря, снегът вече почна да се топи, а ние знаехме, че сме направили правилното нещо, защото хранителния ни склад беше празен. Когато една врата се затваря, друга се отваря. Затова и днес сме щастливи, че затваряме вратата на празния ни склад и отваряме вратата към повече надежда и солидарност.

Благодарим на Тръста за социална алтернатива , Посолството на САЩ и Фондация „Америка за България“, с чиято помощ можем да достигнем най-нуждаещите се!

04.2020

Facebook YouTube