15 години Фондация КОНКОРДИЯ България

На 18 октомври 2023 г. отбелязахме 15 годишнината на КОНКОРДИЯ България. Събитието се проведе в Семеен център „Посока“, който е част от организацията и се намира в кв. Орландовци в София.  Специални гости на нашия празник бяха посланика на Република Австрия в България Н. Пр. Андреа Икич-Бьом и членовете на Консултативния съвет на КОНКОРДИЯ Социални проекти от Германия. Децата, които подкрепяме и участваха в празника се радваха да се срещнат и запознаят с тях.

Започнала през 2008 г. дейността на отдадените екипи на фондацията продължава и днес, когато отбелязахме нашата годишнина. Честваме 15 години, в които работим отдадено за да помагаме на децата да растат спокойно, а техните семейства да подобряват живота си и да се развиват. 

Фондация „КОНКОРДИЯ България“ е част от международната неправителствена организация КОНКОРДИЯ Социални проекти с централа във Виена, Австрия, която стартира дейността си през 1991 г. Организацията предоставя социални услуги в България, Румъния, Молдова, Косово и Австрия и има офиси в Германия и Швейцария. КОНКОРДИЯ България е създадена през 2008 г., за да подкрепя деца, младежи и семейства в нужда да водят достоен, независим живот, като осъществява дейността си в социални центрове в гр. София и в с. Малки Искър. От 2015 г. развива Футболен клуб „Конкордия“, а от 2023 г. ателието за свещи и керамика и фризьорския салон на КОНКОРДИЯ вече са официално регистрирани като Социално предприятие. Работата на екипите на организацията се осъществява по Модел на въздействие, който цели децата и младежите да водят достоен начин на живот, без риск от маргинализация и включва: грижи за децата, интервенции в общността, образование и професионално обучение, трудова заетост и социално предприемачество, овластяване.

Пожелаваме си още много успешни години в подкрепа на деца и семейства в нужда и да работим активно за развитието на нашето общество.

19 октомври 2023 г.

Бюлетин ДАРИ СЕГА