КОНКОРДИЯ България търси оценители на социалните услуги, предоставяни в Център за деца и семейства "Захарна фабрика"

Екипът оценители трябва да извърши цялостен преглед и анализ на социалните услуги, предоставяни от центъра и до каква степен те отговарят на потребностите от социални услуги в Столична община.

Като резултат от проведеното оценяване трябва да бъде изготвен доклад, който вклюва: метод и начин на проведеното наблюдение и оценка, резултати от проведеното изследване, спрямо формулираните подцели на заданието, препоръки, съобразно формулираните в заданието цели.

Крайната цел е да бъдат дадени препоръки за развитието на центъра и услугите към целевите групи, начините за развитие на персонала, методите за управлението на случай във връзка с измерването на ефекта от работата, начините за подобряване на комуникацията на центъра и организацията като цяло с потребителите и заинтересованите страни

Ако се интересувате от предложението, можете да кандидатствате в срок до 25 август 2023 г.

За повече информация относно заданието, основната и специфичните цели, времевия обхват, компетенциите, които трябва да притежават оценителите и процедурата за кандидатстване, моля, вижте следния документ:

СВАЛЕТЕ ЗАДАНИЕ ЗА ОЦЕНИТЕЛИ


26 юли 2023 г.

Бюлетин ДАРИ СЕГА