09.05.2019

„Избери живота“ – кампания срещу разпространението и употребата на дрога, стартира в Деня на Европа – 9ти Май 2019 год.

Темата за „Конкордия България“ е ключова, защото нашите потребители – деца и младежи са сред най-уязвимите и застрашени да попаднат под зависимостта на  дрогата. 

Фондация „Конкордия България“, представена от Стела Гачевска  и Елмира Нешева са сред участниците в дискусията, която се проведе в ефира на програма „Хоризонт“ на БНР на 09.05.2019. Бяха дискутирани  лечението в комуни и психиатрични заведения, работата с учители и родители, разликата между употребяващи и зависими.

Целта на кампанията е с помощта на институции, неправителствени организации и всички засегнати страни да се проведе обществена дискусия за вредата от употребата на наркотични вещества. Да се проследи пътят на дрогата и да бъдат показани опасностите, които крие употребата й. БНР ще популяризира и  положителните примери на хора, които са се освободили от тази зависимост.

Facebook YouTube