В периода 3ти - 9ти юли 2017 в с. Нисово, Русенско, Фондация "Конкордия България" в партньорство с останалите членове на семейството "Конкордия социални проекти" от Австрия, Румъния и Молдова провежда младежки обмен, финансиран по програма Еразъм+ на ЕС.
В сърцето на ПП Русенски Лом в с. Нисово ще се съберат 40 млади хора в неравностойно положение, заедно с техните лидери и ще имат възможност : да получат знания и информация относно начините за намиране и задържане на работа; - да получат разбиране за ключовото значение на комуникацията, както и да получат практически умения за комуникация с работодатели; - да развият езиковите си компетентности; - да се запознаят с нови култури и да развият нови приятелства и контакти и не на последно място, да получат разбиране за необходимостта от това да бъдеш активен и да участваш.
Разбира се, освен всички сериозни и полезни дискусии, е отделено време и за посещение на известните забележителности в района - Ивановските скални манастири, пещерата Орлова чука и крепостта Червен. В рамките на обмена участниците ще имат и практически занимания - изработване на указателни табели за интересните обекти в района на село Нисово.

Facebook YouTube