Учредяване на CONCORDIA GERMANY

На 14.10.2016 г. в Щутгарт се състоя официалното мероприятие за отбелязване на учредяването на "Конкордия Германия". Фокус в работата на малкият екип в Германия ще бъде подпомагането за националните организации в изграждането на партньорства с бизнеса и набирането на институционална подкрепа за значими проекти, в т.ч. и международни.

Facebook YouTube