Проект „Уча и ще сполуча“ – вече 70 деца са включени в образователни дейности

През месец ноември 2016 г. стартира изпълнението на дейностите по проект BG05M2OP001-3.002-0020  „Уча и ще сполуча“ – образователна интеграция на ученици от етническите малцинства“. Фондация „Конкордия България“ е бенефициент по проекта, в който вече са обхванати около 70 ученици в двете партниращи училища – 95 СУ „Иван Шишманов“ и 124 ОУ „Васил Левски“.

В допълнителните занимания по български език, английски език, математика, човек и природа, физика и астрономия, биология и здравно образование децата попълват пропуските си и удовлетворяват образователните си потребности. В клуб по „Керамика и изкуства“ развиват творческия си потенциал и въображение в непринудена атмосфера. В мразовитите зимни дни се провеждат и тренировките по футбол, своеобразен релакс след учебните часове и възможност децата да усвоят различни спорни умения и техники. По проекта работи и психолог, чиято подкрепа се оказва изключително ценна и  своевременна.

Facebook YouTube