31.08.2018 г. - В края на месец август се проведе ежегодната среща на социално-педагогическия и административния екип на фондация "KОНКОРДИЯ България".  Основната тема беше посветена на ценностите, които ни сплотяват и ни помагат да осъществяваме мисията на нашата организация и да градим нейния уникален облик.

Facebook YouTube