В рамките на проект „Уча и ще сполуча – образователна интеграция на ученици от етническите малцинства“, изпълняван от Фондация „Конкордия България“ се проведоха два спортни празника с активното участие на около 70 ученици от двете партньорски училища – 95то СУ „Проф. Иван Шишманов“ и 124то ОУ „Васил Левски“ от столичния район Подуяне.

Децата бяха много ентусиазирани и щастливи да се пораздвижат със състезателни игри с топка, подриблираха и упражняваха вкарване на кош, както и баксетболната игра. Играха бадминтон във физкултурния салон, както и всички се включиха в турнира по футбол. Оказа се,  че във футбола  талант проявяват и момчетата и момичетата. 

Студеното време не беше пречка за никого и играта течеше с много плам и хъс. Всички участници получиха сертификати за участие. 

Проектът - „Уча и ще сполуча – образователна интеграция на ученици от етническите малцинства“ - BG05M2OP001-3.001-0020, е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Facebook YouTube