11-12.05.2018 г. След успешния завършек на обучението "Мениджмънт на социални услуги", проведено в периода септември 2017 г. - януари 2018 г. по проект “Специалисти за качествени социални услуги в Източна Европа”, финансиран от програма "Еразъм+", Елмира Нешева и Станимир Георгиев от "Конкордия България" подготвиха кратко представяне на ключови теми от обучението за своите колеги от мениджърския екип на фондацията.

Предаването на опит и провеждането на конструктивни работни дискусии са ключови в практиката на фондацията, както като апробиране на модела на "Конкордия Академия", така и като формат за насърчаване обмена и диалога в рамките на екипа. В този първи модул говорихме за важни аспекти на лидерството и се запознахме с модела на Академията по социален мениджмънт от Виена, за ролите и функциите в екипа, за даването на обратна връзка и за фазите в развитието на един екип.

Проектът “Специалисти за качествени социални услуги в Източна Европа” се изпълнява от "Конкордия Румъния" в партньорство с фондация "Конкордия България" и "Кардинал Кьониг Хаус", Австрия. Като резултат от работата на колегите бе изработен наръчник с методологията на обучителния курс за социални мениджъри, който предстои да бъде преведен на български език. Очаквайте наръчника онлайн и на страницата на "Конкордия България".

Facebook YouTube