Награда за „КОНКОРДИЯ БЪЛГАРИЯ“

По време на Седмите годишни награди на НПО Портала фондация „Конкордия България“ бе отличена с наградата за организация с най-посещаван профил през 2016 г.
Наградите са признание към онези граждански организации, потребители на Портала, които редовно информират широката аудитория за дейностите, събитията, постиженията и изследванията, които правят. Изразяват позицията си високо, застъпват се и защитават правата на хората, със и за които работят. Правят го прозрачно и отговорно, а чрез Портала търсят и новите си съмишленици. Успяват да привличат интерес сред читателите на Портала - доброволци, студенти, ученици, учители, юристи, хора от бизнеса, журналисти, кметове, общественици и др.
Пълната информация за събитието можете да прочетете тук.

Facebook YouTube