Между 5-7.12.2016 г. в Букурещ се проведе годишната среща на международните екипи на „Конкордия Социални проекти“, която събра близо 40 души от екипите на организацията от Австрия, Германия, Румъния, Молдова и България. Представителите на фондация „Конкордия България“ взеха активно участие в работните групи и обсъжданията и дадоха своя принос към оформянето на стратегическия план и визията за 2020 г., както и за добрата атмосфера на семинара.

Facebook YouTube