На 19.06.2017 г. се проведе първата от четирите образователни екскурзии, финансирана по проект  „Уча и ще сполучапо маршрут гр. София – гр. Мелник – Роженски манастир – гр. София. Участваха   ученици от двете партниращи училища – 124 ОУ „Васил Левски“ и  95 СУ „Проф. Иван Шишманов“. Учениците посетиха най-малкия град в България – Мелник, разгледаха емблематичната Кордопулова къща и се насладиха на прочутите пирамиди на път за Роженския манастир. Гроба на Яне Сандански също беше част от предвидената програма.

Проект BG05M2OP001-3.002-0020  „Уча и ще сполуча“ – образователна интеграция на ученици от етническите малцинства“ се изпълнява от фондация „Конкордия България“ в партньорство със Столична община – район Подуяне, 124 ОУ „Васил Левски“ и  95 СУ „Проф. Иван Шишманов“ с финансовата подкрепа на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, администрирани от МОН.

Facebook YouTube