И тази година в началото на септември се проведе лятно училище - второ по ред по проект „Уча и ще сполуча“ на фондация „Конкордия България“ и партньори.

Участваха 40 ученици и 6 придружаващи ги учители от партньорските  95-то СУ „Проф. Иван Шишманов“ и 124-то ОУ „Васил Левски“.

Лятното училище се проведе в гр. Априлци, по предварително изготвена образователна програма, съобразена с природните дадености на района, наличните културно-исторически обекти, както и с интересите на децата.

Училището беше кратко, само 7 дни, но те бяха изпълнени с много полезни занимания и забавления.   Децата участваха с голям интерес в разнообразни дейности – упражнения по български език и математика, арт-занимания със семена, спортни турнири по футбол и волейбол; плуване в басейна на хотела; занимания по ориентиране. На отиване учениците посетиха и красивата пещeра Съева дупка в с. Брестница. 6-ти септември, Денят на Съединението на България, беше отбелязан с беседа за историческото събитие и поетически рецитал, изнесен от учениците.

По време на лятното училище стимулирахме междуучилищния обмен и завързването на нови познанства и контакти, които подпомагат уменията за комуникация на учениците.

Разбира се, ученическата дискотека беше част от официалната програма и децата с радост се подготвиха за нея – украсиха залата, подбраха музика, с много ентусиазъм всички се включиха в организацията на последната вечер от лятното училище. Лятното училище премина много добре, със силна мотивация от страна на всички участници – и ученици и учители, и всички са заредени за успешния старт на новата учебна година. :-)

Проектът - „Уча и ще сполуча – образователна интеграция на ученици от етническите малцинства“ - BG05M2OP001-3.001-0020, е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Facebook YouTube