23.06.2017 г. В рамките на Годишната среща на Национална мрежа за децата, проведена  в края на юни в Еко-хотел „Здравец“ в Родопите се проведе и Общото събрание на Национална мрежа за децата. По време на Общото събрание беше представен технически и финансов отчет за дейността на Мрежата, както и отчет от Контролния съвет. Също така, бяха представени и гласувани предложения за актуализиране на Стратегията на НМД, които да позволят по-прецизното планиране на дейностите на Мрежата във всеки един от трите приоритета.

Бяха гласувани промени в Устава, които да облекчат пререгистрацията на НМД при избор на нов Управителен съвет, както и да премахнат изискването всяка една организация да трябва да вади актуално състояние при участие в Общо събрание. Друга промяна се отнасяше до намаляването на мандата на членовете на Управителния съвет от четири на три години.

Бяха посрещнати с "добре дошли" организациите, присъединили се към НМД от миналото Общо събрание до сега. Актуалният брой на организациите членове на Мрежа за децата стана 142, с което НМД потвърждава ролята си на най-мащабна организация в България. Фондация „Конкордия България“ е член на НМД от края на 2013 г.

На Общото събрание бяха представени и докладът от ежегодното проучване на мнението на членовете заедно с планираните в тази връзка дейности, както също и бе приет Регламент за детско и младежко участие, който да допринесе за гарантирането на най-добрия начин на включването на деца и млади хора съобразно Етичния кодекс и основните принципи на работа на НМД. В последните години децата на „Конкордия“ са активни участници в мрежата „Мегафон“ и имаха сериозно присъствие и участие и по време на цялата Годишна среща на Мрежата.

Не на последно място, проведоха се избори за членове на Управителния и Контролния съвет на Мрежата! С радост споделяме, че изпълнителният директор – финанси, администрация и комуникация на фондация „Конкордия България“ Диляна Гюрова бе избрана за член на Контролния съвет на НМД.

Ето и актуалната информация за новия състав на Управителния и Контролния съвет на Национална мрежа за децата: Иван Иванов, фондация „Агапедия – България“, член на УС; Светла Пенева, сдружение „Социален диалог 2001“, член на УС; Весела Банова, сдружение „Дете и пространство“, член на УС; Любомира Велчева, фондация „Международна награда на херцога на Единбург – България“, член на КС; Любен Георгиев, Сдружение „Ре-акт, член на УС; Калоян Дамянов, НАРУ, председател на КС; Мария Гинева, сдружение „Бъдеще за децата“, член на УС; Георги Апостолов, фондация „Приложни изследвания и комуникации“, председател на УС; Диляна Гюрова, фондация „Конкордия  България“, член на КС; Мариана Писарска, сдружение „Деца и юноши“, член на КС.

Facebook YouTube