„Конкордия България“ отново е участник в кампанията „Избери, за да помогнеш“ 2017. Този път участваме с проекта „Помогни ни да се учим“, насочен към образователната програма на нашите деца.  Образованието е основен фокус в нашата работа – окуражаваме и подкрепяме децата за посещение в училище, ограмотяване и повишаване на образователните умения. 

С настоящия проект бихме искали да предоставим допълнителна възможност за повишаване на качеството на образование на децата, с които работим. Всички деца, ползващи нашите услуги, задължително посещават училище. Неоправданите отсъствия се санкционират, а постиженията се стимулират и награждават. Сред стимулите за учене са например: участието в спортни занимания, занимания по изкуство и творчество и използването на модерните технологии в учебния процес съобразно интересите и предпочитанията на децата.

В рамките на проекта ще подпомогнем над 80 деца с:

 - допълнителни занимания по български език – децата имат нужда от допълнителна подкрепа не само за ограмотяването, но и за това да се научат да се изразяват правилно – писмено и говоримо, както и да подобрят функционалната си грамотност, което ще стане чрез използване не само на конвенционални методи на обучение, но и на използването на модерните технологии и  някои сугестопедагогически техники (посредством изкуство и техники за увеличение на обема на паметта);  -  участие в  креативни мероприятия и спортни дейности.

Facebook YouTube