СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ

Идеята за социалния бизнес на Фондация КОНКОРДИЯ България се роди в синергията между каузата на социалната подкрепа, която осъществяваме и предприемаческия дух на бизнеса във връзка с нуждата от средства, с които да помагаме на младежи в риск. Още през 2010 г. отвари врати Фризьорски салон КОНКОРДИЯ, а малко след него и Ателие КОНКОРДИЯ за изработване на свещи и керамични изделия. И на двете места младежи с неравен старт в живота могат да получат подкрепа и да добият увереност за по-нататъшния си успешен независим живот. Под крилото на майстор-професионалист, който ги въвежда в избраната от тях професия и социални работници, които им помагат за справяне с личните им затруднения, младежи в неравностойно положение - понякога без семейство, дом и образование, могат да намерят нужната подкрепяща среда за личностното си израстване.

Заедно с това, че Ателие КОНКОРДИЯ и Фризьорски салон КОНКОРДИЯ дават възможност на младежи в неравностойно положение да получават подкрепа на търсенето и намирането на работа, изграждане на трудови навици и придобиване на реален професионален опит, на всеки наш клиент предлагаме качествени продукти и услуги. А социалната добавена стойност към тях е безценна - подкрепа на младежите за стартиране и водене на достоен самостоятелен живот!

Бюлетин ДАРИ СЕГА