ДОПЪЛНИТЕЛНИ РЕСУРСИ

ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ПРОДУКТИ ПО ПРОЕКТ
ЗА КОМБИНИРАНО ПРЕПОДАВАНЕ И УЧЕНЕ

Обучение за обучители (програма)

Наръчник за обучители

Инструментариум за обучители

Програми за обучение

Практически задачи - комбиниран подход

Наръчник за организационно развитие

 


 

Бюлетин ДАРИ СЕГА