ПОДКАСТ СОЦИАЛЪТ ГОВОРИ

Социалът говори е подкаст на Фондация КОНКОРДИЯ България, който стартирахме с финансовата подкрепа на Столична програма „Социални иновации“. Идеята за неговото съществуване намери време за изява в момент, когато нуждата да говорим все по-открито по социални теми е назряла.

Подкаст Социалът говори продължава и след приключването на финасирането по проекта. Продължаваме да търсим отговори и решения по социални теми. Каним хората от уязвими групи да споделят своите нужди. Обсъждаме казуси и въпроси с потърпевши, експерти и представители на държавната администрация, с мен, Зорница Симеонова, водещ на подкаста - комуникационен експерт и разказвач на истории във Фондация КОНКОРДИЯ България.

Заедно можем да стигнем до правилните решения!

Слушайте нашите епизоди тук 

Спортът - необходим и достъпен за всички деца | Подкаст Социалът говори, Епизод 09

Защо е хубаво децата да се занимават със спорт? Какво мотивира различни специалисти да се занимават със спорт? Какво ги мотивира да помагат на децата да разберат защо е хубаво да практикуват различни спортове? Какво развива спортът в децата в неравностойно положение? По тези въпроси и други, свързани със спорта, както и за Благотворителния футболен турнир на Фондация КОНКОРДИЯ България Concordia Charity Cup говорим с Петър Крумов, Ръководител Алтернативни програми и проекти и председател на управителния съвет на ФК КОНКОРДИЯ и Любен Любенов, треньор по плуване в Спортен Клуб ШАРК към ПараКидс и част от Управителния съвет на организацията.

В помощ за бежанците от Украйна | Подкаст Социалът говори, Е08

Как помагаме на хората, бягащи от войната в Украйна, които търсят подкрепа в България? За съвместните усилия на неправителствените организации, институциите и отделните хора; за изграждането на гражданско общество в България; за реалните нужди и търсения на украинците говорим в този епизод. Гости са Мариана Тошева, председател на Държавна агенция за бежанците и Олена Шопова, председател на Сдружението на украинските организации в България „Мати Украйна“. Слушайте в 8ми епизод на подкаста СОЦИАЛЪТ ГОВОРИ.

За детство без насилие | Подкаст Социалът говори, Е07

Защо съществува феномена насилие върху деца? Какви са формите на насилие и осъзнават ли се те от всички? Какъв е пътя за подаване на сигнали за насилие върху деца и решението за начина, по който да се справяме с проблема споделяме в този епизод. Необходимостта от правилно разбиране на насилието и от координационно звено на институциите, работещи по проблема, осъзнаването на общата ни отговорност за децата са акцентите в този епизод. Говорим с Любомира Младенова, ръководител на Подслон с приоритет деца, пострадали от насилие "Светлина" и Галя Тодорова, главен социален работник в Отдел „Закрила на детето“. Слушайте в 7ми епизод на подкаста СОЦИАЛЪТ ГОВОРИ.

Да поговорим за дарителството! | Подкаст СОЦИАЛЪТ ГОВОРИ, Е06

Как и за какво даряват организациите и компаниите? Какви са тенденциите в дарителството през последните години? Какви са основните направления, в които Фондация КОНКОРДИЯ България ще привлича дарители и партньори през 2022 г.? И за още акценти, свързани с дарителството говорим в този епизод с Юлия Йорданова, ръководител на отдел Фондонабиране и комуникации в КОНКОРДИЯ и Ива Петрова, експерт Дарителски програми и фондонабиране във фондация BCause в помощ на благотворителността. Слушайте в 6ти епизод на подкаста СОЦИАЛЪТ ГОВОРИ.

Как се събуждат децата ни днес? | Подкаст СОЦИАЛЪТ ГОВОРИ, Е05

Имат ли нужда от събуждане децата и младежите днес? Какво е необходимо за да ги събудим и всеки от нас ли може да го направи? Кои са съвременните будители? Какво мотивира децата? А младежите? Как да пробуждаме по-различните деца – с различно социално положение, без родителска грижа, с различен тип затруднения? Как да пробуждаме в тях желанието да се развиват? Участват ли и как родителите в процеса на мотивиране и развитие на децата и младежите? Споделени уроци от практиката. Слушайте в 5ти епизод на подкаста СОЦИАЛЪТ ГОВОРИ.

Достъпно ли е задължителното образование? | Подкаст СОЦИАЛЪТ ГОВОРИ, Е04

Как се случва обучението на децата ни в образователната система днес? Има ли промени в начина, по който децата научават, учителите преподават, психолозите и другите специалисти, работещи с деца изпълняват отговорностите си? Какви са недостатъците и ползите от онлайн обучението и пред какви предизвикателства ни поставя то? Как представителите на уязвимите общности се справят с обучението в новата среда и кои точно са уязвимите общности в днешните условия? Слушайте в 4ти епизод на подкаста СОЦИАЛЪТ ГОВОРИ.

Адекватна грижа за бременните жени и техните деца в България | Подкаст СОЦИАЛЪТ ГОВОРИ, Е03

Грижим ли се адекватно за бременните жени и техните деца за да имаме едно здраво и развито общество? Защо сме изключение сред всички европейски страни с наличието на неосигурени бременни жени? Каква е цената, която плащаме от гледна точка на икономиката ни и какво е отражението ѝ върху здравето и развитието на обществото ни? Необходими ли са превенцията от заболявания, задължителното здравно осигуряване, наличието на прозрачна информация за бременните жени в България? Слушайте в 3ти епизод на подкаста СОЦИАЛЪТ ГОВОРИ.

Закрила на децата - необходимост за развитието на България | Подкаст СОЦИАЛЪТ ГОВОРИ, Е02

Осъществяваме ли паралелна грижа и за родителите и за децата и как точно го правим? Как работим заедно всички звена - държавни институции, неправителствен сектор и граждани и липсва ли нещо по веригата? Осъзнаваме ли всички, че за да може грижата ни за децата да е адекватна е необходимо да полагаме същата грижа и за специалистите, които я осъществяват? Как да прекъснем порочния кръг на бедността и гледаме ли на грижата за децата като грижа за доброто икономическо състояние на България? Слушайте във 2ри епизод на подкаста СОЦИАЛЪТ ГОВОРИ.

Извън системата - живот без самоличност | Подкаст СОЦИАЛЪТ ГОВОРИ, Е01

Защо хората от уязвими групи често не притежават документи за самоличност? Как това влияе върху качеството на живота им? Истината е, че от това зависи дали те могат да упражняват човешките си права, дали могат да се възползват от всички услуги, на които имат право, като граждани на Република България - здравни, социални, юридически и др. А много често те са жизненоважни за тях. От нашата практика в КОНКОРДИЯ България, от разговорите ни с колеги и партньори, от проучвания сме установили, че непритежаването на документи за самоличност и всички други проблеми, които следват от това, водят до огромен проблем за хората от уязвими групи. Не притежавайки документ за самоличност тези хора остават забравени, дори невидими. Слушайте в 1ви епизод на подкаста СОЦИАЛЪТ ГОВОРИ.

Бюлетин ДАРИ СЕГА