Какво мога да направя АЗ?

Пет думи, един въпрос – какво мога да направя аз?

Пет думи, един въпрос – Какво мога да направя АЗ? Това ме попита Николета в слънчевия двор на Семеен център КОНКОРДИЯ в с. Малки Искър след като беше приключила обучителната сесия за правата на децата по проект Нашите права и отговорности.

Николета е млада майка и има 3 деца – най-голямото е момиче на 7, едно момче на 4 и още едно силно привързано към нея момченце на почти 3 години. Най-малкият е астматик и когато времето се развали, той има нужда от специални лекарства, които семейството на Николета невинаги може да си позволи. Затова и тя е започнала да търси подкрепата на медицинската сестра и социалните работници в Семеен център КОНКОРДИЯ в с. Малки Искър още с отварянето му през 2021 година. Тя е щастлива, че има кой да помогне на детето ѝ с лекарства, но отчита, че има нужда от още подкрепа. Тя иска да е най-добрата майка за децата си, но не винаги знае как точно да направи това.

Разказа ми за една случка с нейната дъщеря, която я е накарала да се замисли за несправедливостите в света. Дъщеря ѝ ходи на учлище в друго село с автобус. Един ден обаче тя се е заиграла с по-големите деца и автобусът не я е върнал заедно с останалите. Когато е разбрала, че дъщеря ѝ я няма, Николета, съвсем нормално, е изпаднала в паника. Успяла да убеди шофьора на автобуса и всички – тя и останалите деца от училището – се върнали за да приберат дъщеря ѝ. За щастие тя била добре и в безопасност и всички се прибрали вкъщи по живо, по здраво както е изразът.

Николета обаче била силно притеснена и седнала вечерта да разговаря с дъщеря си. Детeто почнало да ѝ споделя, че не иска да ходи на училище, защото там никой не я приема – децата я отбягвали, защото е от ромски произход, някои от учителите се държали зле и повече ѝ викали, отколкото да разговарят с нея и тя нямала нито един приятел в училище. Николета много добре я разбрала – тя самата е учила до 12 клас и държи и нейните деца да са образовани, но също е чувала груби коментари заради етноса си. В този момент възникват и тези пет думи – Какво мога да направя АЗ? С тази мисъл и натежало майчино сърце си ляга Николета тази вечер.

След тази случка Николета се консултира с екипа от специалисти в Семеен център КОНКОРДИЯ в с. Малки Искър и така се включва в проект  „Нашите права и отговорности“ - програма за овластяване на уязвими групи. Тя преминава и през двете фази на обучения – ограмотителни обучения за работа с институции и две обучения за нейните права като човек и правата на децата ѝ. Докато траят всички тези обучения, тя продължава да мотивира дъщеря си да продължи да ходи на училище. Детето невинаги иска да ходи, защото там се чувства само и отритнато – от възрастните около нея, от по-големите деца и от нейните връстници. Николета се опитва да проведе няколко разговора с учителките на детето ѝ, но някак си не успява да се справи с проблема.

Щастлива е все пак, че в обучението тя и други многодетни майки, които са в сходна ситуация имат възможност да чуят за правата си и правата на децата им на разбираем за тях език. Николета ми сподели, че понякога хората от училище, от болницата, от други институции като че ли говорят за важни неща, но на език, който тя и децата не разбират – „не могат да спечелят сърцето ми“ както се изрази тя. Преди да си тръгне с децата към къщата си, Николета ми сподели, че пак би дошла на обучение в Семеен център КОНКОРДИЯ в с. Малки Искър, защото иска да знае още за правата си като жена и като майка – защото Какво мога да направя АЗ? е въпрос с много отговори, които се променят с времето.

Николета е една от над 30 родителя, които се включиха в обучителната програма, пилотирана в хода на проекта Нашите права и отговорности. Нейната история е показателна за нуждата да говорим с хората в нужда за техните права и задължения, но така че те да могат да ни разберат. Обученията и образователните игри в тях са с практически характер и засягат важни теми като разпознаване и предпазване от насилие в семейството или общността и правото на здраво и щастливо детство за всички деца без значение от пола или етноса им. Всички обучения и обучителни материали ще бъдат представени в Наръчник за нашите права и умения, който ще може да се използва от специалисти в социалната сфера в цяла България. Изработката на наръчника и провеждането на пилотните обучения е част от дейностите по проект „Нашите права и отговорности“. Това правим ние за родители и деца в нужда. А ако  сега вие се питате „Какво мога да направя АЗ?“, ви насърчаваме да подкрепите социалните ни програми за хора в нужда с дарение.

ПОДКРЕПЕТЕ НИ ЗА ПРАВАТА НА ВСИЧКИ ДЕЦА

Проектът „Нашите права и отговорности“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 55 571 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП - www.activecitizensfund.bg . Основната цел на проект „Нашите права и отговорности“ е подобряване на уменията на хора от маргинализираните ромски общности в София да упражняват своите права.

Тази публикация/документ е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от фондация КОНКОРДИЯ България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Бюлетин ДАРИ СЕГА