Как ще помогнем на Силвия и други като нея да разберат какви са нейните права и отговорности

С изпълнението на Проект “Нашите права и отговорности” КОНКОРДИЯ България продължава да подкрепя уязвими групи за тяхното овластяване. Най-важно за нас остава мнението на хората в нужда.

В нашата работа от 14 години насам имаме възможност да работим с много и различни уязвими общности, но винаги разчитаме на тяхната способност да определят какво искат и от какво имат нужда. Точно заради това често се допитваме до хората, които подкрепяме, от какво самите те имат нужда. Такъв е случаят и с Проект “Нашите права и отговорности”, който екип на Фондация КОНКОРДИЯ България изпълнява.

Понеделник и четвъртък сутрин в сградата на фондацията Мобилният ни екип провежда инициативата „Отворени врати“, където всеки може да дойде и да се консултира със специалистите каква помощ може да получи и какви ще са следващите стъпки. В една хладна мартенска утрин при нас дойде Силвия – 18-годишна майка, която беше притеснена за болния си 5-месечен син. Докато медицинската сестра търсеше сироп за малкия, тя ни сподели, че не може нито да чете, нито да пише. Майката очевидно се срамуваше – беше забила поглед в земята и не смееше да вдигнe очи и да ни погледне.

Силвия е само едно име сред многото хора в нужда, които имат някакво образование, но на практика са неграмотни. Дългогодишната ни работа с тях показва, че обикновено те се борят с множество проблеми и затруднения, които спират развитието им. Именно придобиването на способности за справянето с тях е една от целите на проект “Нашите права и отговорности“ - програма за овластяване на уязвими групи, който се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП.

Първата стъпка към овластяването на уязвимите групи и подкрепата за тяхната самостоятелност, разбира се е да чуем от какво те имат нужда. Затова направихме проучване сред 120 човека от уязвими групи в районите Илинден, Сердика, Красна поляна и в други столични квартали. Макар че над 90% от анкетираните ни казват че са посещавали училище, повече от половината от тях не могат да четат и да пишат или го правят със сериозни затруднения. Другите отговори в проучването показват, че най-трудно за уязвимите общности е да попълват или изобщо да разбират документи, които са свързани със социалната, здравната и образователната система.

Анкетата ни даде отговор и на други въпроси – Колко време можете да отделите за да подобрите грамотността си? Имате ли нужда от помощ за грижите за детето, докато вие се обучавате? Знаете ли какви са правата на детето? Анализът на всички отговори ни позволи да изработим програма за ограмотяване и обучение. Сега ни остава да се обадим на Силвия и да ѝ кажем кога започваме.

Проектът „Нашите права и отговорности“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 55 571 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Нашите права и отговорности“ е подобряване на уменията на хора от маргинализираните ромски общности в София да упражняват своите права.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация КОНКОРДИЯ България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Бюлетин ДАРИ СЕГА