ВЪЗПИТАТЕЛ В СЕМЕЕН ЦЕНТЪР "ПОСОКА"

Месторабота - София, Семеен център "Посока"
Работа по задание / Freelance
Пълно работно време
Постоянна работа

Фондация „КОНКОРДИЯ България" е част от международна организация и предлага комплекс от дейности и социални услуги, насочени към подкрепа и закрила на деца, младежи и семейства от уязвимите и социално изключени групи.

Основни дейности и отговорности:

 • Разработва групови и индивидуални програми за развитие и дейности с децата и подпомага учебния им напредък;
 • Участва в подготовката на помощни материали и пособия за образователна и интерактивна работа с децата;
 • Подпомага децата при адаптирането им в социална среда като детски градини, учебни заведения и т.н.;
 • Изготвя педагогически оценки и характеристики относно потребностите и дефицитите на децата, планира и организира тяхното компенсиране;
 • Консултира децата и подпомага преодоляването на лични, социални или поведенчески проблеми, които се отразяват на тяхното образование;
 • Осъществява на групова работа за развитие на социални умения, решаване на проблеми и превенция на рисково поведение;
 • Посредничи при взаимодействия за разрешаване на конфликти между децата, родителите и училищния персонал;
 • Придружава децата, потребители на услугата, при посещения на институции, образователни и други заведения, мероприятия извън центъра;
 • Води необходимата документация и отчетност.


Очакваме кандидатите да притежават:

 • Завършено висше образование и/или студент по специалностите: Предучилищна педагогика, Начална училищна педагогика, Специална педагогика, Социална педагогика и др. сродни
 • Умение за работа в екип;
 • Кандидати с опит в работа с деца и семейства в риск ще е предимство;
 • Личностни качества: самодисциплина, самоконтрол при справяне с кризисни ситуации и разрешаване на проблеми, позитивна нагласа и умения за работа с уязвими общности.


Кандидатите могат да открият при нас:

 • Трудов договор на 8 (осем) часов работен ден по утвърден работен график;
 • Социален пакет: ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и др;
 • Комуникативно работно място;
 • Професионална подкрепа;
 • Въвеждащо обучение и усъвършенстване на професионалните умения.

За да кандидатствате за позицията Възпитател в Семеен център "Посока", моля изпратете вашата автобиография на  като не забравяте да посочите позицията за която кандидатствате и как да се свържем с вас! 

На всички кандидати гарантираме конфиденциалност по смисъла на ЗЗЛД. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

07.02.2023 г.

Бюлетин ДАРИ СЕГА