Сътрудник социални дейности в Детска къща "Конкордия"

Месторабота - Божурище, Детска къща "Конкордия"
Постоянна работа
Пълно работно време

Фондация „КОНКОРДИЯ България" е част от международна организация и предлага комплекс от дейности и социални услуги, насочени към подкрепа и закрила на деца, младежи и семейства от уязвимите и социално изключени групи.

Основни дейности и отговорности:

 • Организира и контролира хигиенно-санитарното обезпечаване на бита и рационалното хранене на децата;
 • Участва в изготвянето и прилагането на дневен режим с цел структуриране на свободното време на децата (самообслужване, хранене, почивка, хигиена, дейности по интереси и др.);
 • Контролира поведението на децата, следи за дисциплината и насърчава социалното им развитие;
 • Организира възпитателно-образователни дейности с децата с цел придобиване на навици, битови и социални умения;
 • Придружава децата потребители на услугата при посещения на институции, здравни заведения и различни мероприятия извън центъра;
 • Води необходимата документация и отчетност.


Очакваме кандидатите да притежават:

 • Минимум средно образование;
 • Мотивация за развиване и утвърждаване на услугите на центъра;
 • Опитът в работа с проблемни деца е предимство;
 • Отлични комуникативни умения;
 • Умения за пренагласа при работа в нетипична ситуация с деца.

Кандидатите могат да открият при нас:

 • Трудов договор на 8 (осем) часов работен ден по утвърден работен график;
 • Социален пакет: ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и др;
 • Комуникативно работно място;
 • Професионална подкрепа;
 • Въвеждащо обучение и усъвършенстване на професионалните умения.

За да кандидатствате за позицията Сътрудник социални дейности в Детска къща "Конкордия", моля изпратете вашата автобиография на  като не забравяте да посочите позицията, за която кандидатствате и как да се свържем с вас! 

На всички кандидати гарантираме конфиденциалност по смисъла на ЗЗЛД. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

14.03.2023 г.

Бюлетин ДАРИ СЕГА