СОЦИАЛЕН РАБОТНИК В МОБИЛНА РАБОТА "ПОДАЙ РЪКА"

Месторабота - София, Мобилна работа "Подай ръка"
Пълно работно време
Постоянна работа

Фондация „КОНКОРДИЯ България" е част от международна организация и предлага комплекс от дейности и социални услуги, насочени към подкрепа и закрила на деца, младежи и семейства от уязвимите и социално изключени групи.

Основни дейности и отговорности:

- Проучва индивидуалните особености и потребности на деца и младежи;
- Предоставя социални услуги мобилно;
- Информира общностите и представя социалните услуги на Конкордия с цел привличане на клиенти за социалните услуги при обходи и по време на дейността „Отворени врати“;
- Участва в картографирането и разширяването на периметъра на мобилната работа в нови територии;
- Извършва оценка на ресурсите и нуждите на семействата и изготвя план работа с тях;
- Консултира и насочва потребители на социалните услуги към други социални услуги и/или институции;
- Придружава клиенти при посещения в различни обществени институции и осъществява на посредничество и застъпничество за правата им при различни казуси;
- Участва в планиране и провеждане на превантивна общностна работа по различни теми;
- Организира и извършва регулярни посещения в домовете на клиентите (деца и семейства);
- Подкрепя изпълнението на проекти, които имат дейности, свързани с мобилна социална работа;
- Участва в регулярни екипни срещи;
- Участва в разработването на плановете за развитие на мобилната работа (месечни, годишни и др.).

Очакваме кандидатите да притежават:

- Бакалавър/магистър Социални дейности, Социална педагогика, Социално дело, Психология, Педагогика на девиантното поведение и др. сродни специалности;
- Толерантност към хора от различни социални прослойки и групи, етнос, ценностна ориентация, начин на живот;
- Чувство за отговорност, справедливост, комуникативност, инициативност;
- Умение за работа в екип;
- Личностни качества: самодисциплина, самоконтрол при справяне с кризисни ситуации и разрешаване на проблеми, позитивна нагласа и умения за работа с уязвими общности.

За предимство ще се считат:

- Професионален опит в мобилната социална работа или работа с деца и семейства в риск;
- Владеене на английски език;
- Свидетелство за управление на МПС (активен шофьор).

Кандидатите могат да открият при нас:

- Трудов договор на пълно работно време - осем часов работен ден по утвърден работен график;
- Социален пакет: ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и др.;
- Комуникативно работно място;
- Въвеждащо обучение и усъвършенстване на Вашите професионални умения;
- Супервизия.

За да кандидатствате за позицията Социален работник в Мобилна работа "Подай ръка", моля изпратете вашата автобиография на hr.bulgaria(at)concordia.bg като не забравяте да посочите позицията за която кандидатствате и как да се свържем с вас! 

На всички кандидати гарантираме конфиденциалност по смисъла на ЗЗЛД. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

25.07.2023 г.

Бюлетин ДАРИ СЕГА